Pravidla soutěže PURE MODEL 2020/21

Soutěž PURE MODEL 2020/21 probíhá v termínu od 1.9.2020 do 19.5.2021 a je zakončená finálovým večerem v Praze, kde budou vyhlášeni vítěz a vítězka tohoto ročníku. Castingy budou probíhat po celé ČR v průběhu září a listopadu 2020. Organizátorem soutěže je PURE Model Management, s.r.o. Bělehradská 92, 120 00, Praha 2, DIČ: CZ29153506. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka č. 204578 Soutěž má dvě kategorie – dámskou a pánskou. Soutěžící za dívky se může stát osoba ženského pohlaví od 14 do 21 let a minimální výškou 169 cm. Soutěžícím za muže se může stát osoba mužského pohlaví od 16 do 25 let a minimální výškou 183 cm. Soutěžící musí mít trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky (státní příslušnost ČR/SR není podmínkou). Soutěžící nesmí mít v době přihlášení do soutěže podepsanou výhradní smlouvu o zastoupení či spolupráci s konkurenční modelingovou agenturou, případně musí být schopna/schopen se z tohoto vztahu vyvázat do 1.1.2021. Soutěžící, jež se zúčastní castingu a dalších eventů spojených se soutěží dává organizátorovi souhlas s pořizováním obrazových a audiovizuálních záznamů své osoby a uděluje práva pro zveřejnění a odvysílání těchto záznamů v médiích v rámci propagace soutěže a partnerů soutěže. Toto právo je bez časového a teritoriálního omezení. Soutěžící se zavazuje, že v případě postupu se bude moci zúčastnit navazujících akcí (semifinálové kolo, soustředění, focení a natáčení finalistek a finalistů, finálový večer a podobně). Soutěžící dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění), poskytnutých organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Zároveň soutěžící uděluje organizátorovi souhlas s tím, že organizátor je oprávněn využívat jeho jméno, příjmení, město bydliště, fotografie a audiovizuální záznamy pro reklamní, propagační, marketingové účely organizátora nebo partnerů soutěže ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích. Soutěžící souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (dle ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění). Změna pravidel soutěže v průběhu konání soutěže je vyhrazena organizátorem. Veškeré změny organizátor neprodleně uveřejní na oficiálních webových stránkách soutěže www.puremodelcontest.cz.

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři